Pro pořadatele

Pořadatel závodu Brněnského poháru MTBO musí:
– rozhodnout se, že chce pořádat a domluvit si s koordinátorem termín a místo.
– zhruba 3 týdny před závodem sestavit pokyny a zaslat k publikaci koordinátorovi
– ve vybraném termínu uspořádat závod
– co nejdřív po závodě zaslat koordinátorovi výsledky v určeném formátu
– radovat se z dobře odvedené práce


Podrobnější kuchařka aneb pár tipů jak by to mělo vypadat

Výběr místa a času

Závody se konají ve všední dny odpoledne „po práci“. Nejlépe ve středu, případně úterý či čtvrtek. Na tomto webu bude vždy na začátku sezóny zveřejněn seznam doporučených termínů, které jsou vybrány s ohledem na další akce a potenciální organizátoři si z nich mohou vybrat a rezervovat si svůj termín. Další termíny po dohodě.
Závody se konají v Brně nebo jeho okolí. U závodů mimo Brno je vhodné do propozic uvést doporučený způsob dopravy tam a zpět (např. konkrétní časy vlaku…). U vzdálenějších závodů pozor na časy startu a délku tratě, tak aby nebyla ohrožena regulérnost závodu i pro pomalejší a později startující závodníky (šero v lese, tma…)

Předzávodní příprava

Domluvte si s koordinátorem nebo klikátorem, jestli / jakou formou chcete publikovat příspěvky o svém závodě na tomto webu. Nechcete-li, nutit vás nebudem. Projevíte-li zájem, rádi vám pomůžem a poradíme jak na to.
Stáhněte si tyto vzorové pokyny a vyplňte xxx místa, popřípadě jinak upravte podle svých potřeb. Vaše pokyny by se měly vejít na jednu stránku. Zašlete koordinátorovi v DOC a PDF formátu.
Po skončení termínu přihlášek si stáhněte seznam přihlášených, popřípadě požádejte o seznam s emaily – pro lepší identifikaci účastníků.

Vlastní závod

Závody se konají na speciální OB, nebo MTBO mapě. Měřítko max. 1:20 000, klasifikace cest pro MTBO vítána, ale není podmínkou. Pokud použijete starší (OB) mapu, umístěte kontroly na jasná místa, nebo okolí kontrol domapujte. Kontroly umísťujte tak, aby k nim bylo možné dojet (a označit je) na kole. Trasu závodu veďte mimo velmi frekventované nebo nebezpečné úseky. V propozicích jasně zdůrazňujte kde všude je (cesty) / není (volný les, pole, …) povolena jízda na kole, nenavádějte závodníky k porušování dopravních a jiných předpisů nevhodným vedením postupů.

Typický závod by měl mít jednu hlavní „normální“ a jednu „zkrácenou“ trať. Preferovaným typem závodu je „Middle“ nebo „Sprint“ s pevným pořadím kontrol, ale je možný také závod typu “Free Order” i “Scorelauf”. Závodníci mohou mít možnost zkrácení tratě, případně může být vypsána i jiná kratší trať (např. pro děti) ovšem se zachováním regulérnosti celkového pořadí do žebříčku (rozhoduje počet kontrol, potom čas).

Startovní časy. Startovka není, startuje se v libovolném pořadí „jak kdo přijde“ např. mezi 16:30 až 18:00

Startovné. Doporučené minimální, tak aby pokrylo náklady pořadatele, plus aby něco zbylo na závěrečný fičák a ceny pro vítěze celého seriálu.

Způsob označení kontrol je volbou pořadatele (kleště, fixy, fáborek, „mlíko“, lampion, …), Vzor označení kontroly by měl být viditelný na startu. Kontroly by měly být v terénu umístěny tak, aby umožnily ražení do průkazky připevněné ke kolu. Nejlépe se osvědčuje označení ”mlíkem” (i pro případ odcizení kontroly ve frekventovaných oblastech). Mlíko, kleště a průkazky jsou pořadatelům k dispozici po domluvě od předchozího pořadatele nebo viz kontakty.

Po závodě

Zpracujte co nejrychleji výsledky a zašlete je koordinátorovi. Jména závodníků použijte prosím přesně dle přihláškového systému, usnadníte tak identifikaci jednotlivých závodníků a výpočet žebříčku. Pokud možno získejte i postupy vítěze, nebo prvních 3 závodníků – zašlete jim naskenovanou mapu s postupy (nejlépe jpg). Případné fotografie nahrajte do webové galerie podle vašeho vlastního výběru (např. Rajče, Picasa,…). Sepište o závodě krátký příspěvek a publikujte ho / zašlete k publikování.

JAKÉ TO UDĚLÁTE, TAKOVÉ TO ZÁVODNÍCI BUDOU MÍT